با نگهداری صحیح و مراقبت از تشک، می توان سال ها شکل تشک را به خوبی حفظ کرد و از آن استفاده کردد. زمانی که برای خرید یک تشک مناسب هزینه می کنید، توقع دارید برای چندین سال خوابی راحت را برای شما به ارمغان اورد . به طور کلی طراحی تشک ها به گونه ای است که ۵ الی ۱۰ سال می تواند عمر مفید داشته باشد. اما طریقه استفاده و نگهداری از آن می تواند این زمان را افزایش یابد.آگاهی از عوامل محیطی تأثیرگذار بر عمر تشک، روش های مناسب برای نگهداری از آن و همچنین اهمیت تمیز نگه داشتن تشک به شما کمک می کند که تشک خود را تمیز و سالم نگه دارید و برای مدتی طولانی تر خوابی راحت را روی آن تجربه کنید.راه حل های افزایش عمر تشکدر اینجا چند مورد از عامل مهم برای نگهداری از تشک و پیشگیری از خرابی آن گفته می شود در مقالات بعدی نیز راهکارهایی برای تمیز نگه داشتن تشک ارائه می شود.
بیشتر: https://netbeans.org/people/343609-khabco