تامین مالی از طریق بدهی چیست؟
🔸 تامین مالی به وسیله بدهی زمانی اتفاق می*افتد که شرکت با فروش ابزارهای بدهی به افراد و یا سرمایه*گذاران نهادی پولی را برای افزایش سرمایه در گردش یا هزینه*های سرمایه، جذب می*کند. در ازای پول وام داده شده، افراد یا مؤسسات به*عنوان اعتباردهندگان شناخته شده، و تعهد می*گیرند که اصل و بهره بدهی بازپرداخت می*شود.
راه دیگر برای جذب سرمایه در بازارهای بدهی، انتشار سهام درعرضه عمومی است؛ که به این روش تامین مالی از طریق فروش سهام می*گویند.
بهترین مقالات در زمینه تامین مالی جمعی و تامین مالی در سایت یوفاند میتوانید مطالعه کنید
جزئیات تامین مالی مبتنی طریق بدهی
هنگامی که یک شرکت نیاز به پول دارد، از سه مسیر می*تواند تامین مالی کند: فروش سهم، ایجاد بدهی یا ترکیبی از هر دوی آن*ها. فروش سهم، واگذاری بخشی از مالکیت شرکت است. این روش به سهامداران حقی را بر درآمدهای آتی شرکت می*دهد اما از طرفی نیاز به بازپرداخت ندارد. اگر شرکت ورشکسته شود صاحبان سهام در آخر صف دریافت*کنندگان پول هستند.
مسیر دیگری که شرکت برای افزایش سرمایه کسب*وکار خود پیش رو دارد ایجاد بدهی است.
تامین مالی از طریق بدهی زمانی اتفاق می*افتد که یک شرکت محصولاتی با درآمد ثابت مانند اوراق قرضه، یا سایر ابزار مبتنی بر بدهی را برای به دست آوردن سرمایه مورد نیاز به*منظور رشد و گسترش عملیات خود به سرمایه*گذاران بفروشد. هنگامی که یک شرکت اوراق قرضه صادر می*کند، سرمایه*گذارانی که اوراق قرضه را خریداری می*کنند، وام*دهندگانی هستند که در قالب شخصی یا نهادی شرکت را با بدهی تامین مالی می*کنند. مبلغ وام سرمایه گذاری شده که به عنوان اصل وام نامیده می*شود، باید در یک تاریخ توافق شده در آینده پرداخت شود. اگر شرکت ورشکسته شود، وام*دهندگان ادعای بالاتری نسبت به دارایی های نقدی نسبت به سهامداران دارند.
برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید
http://ufund.ir/
هزینه تامین مالی از طریق بدهی
ساختار سرمایه شرکت متشکل از بدهی و حقوق صاحبان سهام است. هزینه سهام، پرداخت سود سهم به صاحبان سهام است و هزینه بدهی پرداخت بهره به دارندگان اوراق قرضه است. وقتی یک شرکت اوراق بدهی صادر می*کند نه تنها متعهد به بازپرداخت اصل بدهی است بلکه متعهد به پرداخت بهره سالانه به دارندگان اوراق قرضه نیز می*شود. نرخ بهره پرداخت شده به این ابزار بدهی نمایانگر هزینه قرض گرفتن برای صادر کننده اوراق بدهی است.
مجموع هزینه*های تامین مالی از طریق سهام و بدهی، هزینه سرمایه شرکت است.
هزینه سرمایه نشان*دهنده حداقل بازدهی است که شرکت باید کسب کند تا حقوق صاحبان سهام،* طلبکاران و سایر تامین*کنندگان سرمایه را تضمین کند. تصمیمات سرمایه*گذاری شرکت در ارتباط با پروژه*ها و عملیات جدید همیشه باید با بازدهی بیشتر از هزینه سرمایه همراه باشد. اگر بازدهی کمتر از هزینه سرمایه باشد آنگاه شرکت عایدی مثبتی برای سرمایه*گذاران ندارد. در این مورد شرکت نیاز به ارزیابی مجدد ساختار سرمایه خود دارد.
فرمول هزینه تامین مالی از طریق بدهی به صورت زیر است:
K = هزینه بهره x (1 - نرخ مالیات)
که در اینجا K هزینه ایجاد بدهی است.
از آنجا که بهره بدهی در بسیاری از موارد از مالیات کسر می*شود، هزینه بهره برمبنای بعد از مالیات محاسبه می*شود تا با هزینه سهام قابل مقایسه*تر شود زیرا بر درآمد حاصل از سهام مالیات اخذ می*شود.
اندازه*گیری تامین مالی از طریق بدهی
یک معیار برای اندازه*گیری و مقایسه اینکه چه میزان از سرمایه شرکت از طریق بدهی تامین شده است نسبت بدهی به سهام است(D/E).
مقاله تامین مالی
به عنوان مثال اگر کل بدهی 2 میلیون دلار و کل حقوق صاحبان سهام 10 میلیون دلار باشد،*نسبت بدهی به سهام 20٪ است. این به این معنی است که به ازای هر یک دلار بدهی 5 دلار سهام وجود دارد. به طور کلی نسبت بدهی به سهام پایین به نسبت بالا ارجحیت دارد هرچند برخی صنایع نسبت به دیگر صنایع تحمل بدهی بیشتری دارند.
هم بدهی و هم سهام در ترازنامه منعکس می*گردند.
تامین مالی شرکتی
نرخ* بهره*های تامین مالی از طریق بدهی
برخی از سرمایه*گذاران در اوراق بدهی به حفظ اصل پول علاقه*مند هستند در حالی که برخی دیگر به دنبال بازدهی در قالب بهره هستند.
روش های تامین مالی + PDF
نرخ بهره توسط نرخ*های بازار و اعتبار وام*گیرنده تعیین می شود. نرخ*های بهره بالاتر منجر به احتمال بیشتر نکول و در نتیجه ریسک بالاتر می*شود. علاوه بر پرداخت بهره، تامین مالی از طریق بدهی مستلزم پایبندی قرض*گیرنده به یک سری قوانین معین در رابطه با عملکرد مالی است.
تامین مالی از طریق بدهی ممکن است دشوار باشد اما برای بیشتر شرکت*ها تامین منابع مالی را در نرخ*های کمتر از تامین مالی با سهام به*ویژه در دوره*هایی که نرخ بهره پایین است فراهم می*کند. مزیت دیگر تامین مالی از طریق بدهی این است که بهره بدهی از مالیات کسر می*شود. با این حال، اضافه کردن بیش از حد بدهی می*تواند هزینه سرمایه را افزایش دهد و منجر به کاهش ارزش فعلی شرکت می*شود.