نکاتی که باید هنگام نصب دوربین مداربسته رعایت کرد
پس از آموزش نصب دوربین مدار بسته یک سری نکات را باید قبل از راه اندازی و هنگام آن و پس از آن رعایت کرد. مساله بسیار مهم در این مورد این است که باید...