سنگ مرمریت امپرادور دارک ترکیه یکی از انواع سنگ های مرمریت امپرادور ترکیه است که به دلیل رنگ تیره تر آن به امپرادور دارک مشهور است. رنگ این سنگ قهوه ای مایل به تیره است. همچنین رگه های از رنگ روشن به...