سنگ مرمریت امپرادور ترکیه یکی از سنگ های خارجی است که معدن آن در ترکیه واقع است و از این کشور به ایران صادر می شود. این سنگ یکی از زیباترین و خوش طرح و نقش ترین سنگ هایی است که از سایر کشورها وارد...